Akty prawneAktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r zawierające Metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, wzory kart badania i orzeczeń, prowadzenie dokumentacji, wymagań lokalowych itd.:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r (Dz. U. z 16 lipca 2014 r poz. 937) w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy    -   pobierz >>> PDF

link bezpośredni do prawo.sejm.gov.pl


3 lipca 2019 roku zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia które zmienia jedynie druk orzeczenia art. 82

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019r poz. 1294    -   pobierz >>> PDF

link bezpośredni do prawo.sejm.gov.pl